Implantologie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle voorkomende implantaattoepassingen kunnen in onze praktijk worden uitgevoerd door een ervaren implantoloog, geregistreerd in het register van de NVOI:

Implantaten in onder en/of bovenkaak onder een volledige prothese (klikprothese), of frameprothese

1 implantaat ter vervanging van 1 gebitselement

2 of meer implantaten voor een brugconstructie

Botcorrecties met eigen bot, eventueel aangevuld met kunstbot

Voor grote botcorrecties of correcties op meer plaatsen tegelijk wordt bot uit de heupkam gebruikt.
Er is een samenwerkingsverband met een kaakchirurg.

 
Voor meer informatie:
www.nvoi.nl
patiënteninformatie
www.tandarts.nl 
implantaten
www.implantatenweb.nl