Wat is een tandprotheticus?

Een tandprotheticus heeft een driejarige opleiding gevolgd aan de Faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool van Utrecht. De tandprotheticus is een direct toegankelijke eerste lijnszorgverlener die deskundig is in het behandelen van de geheel of gedeeltelijk tandeloze patiënt door middel van uitneembare gebitsprotheses. Hij verzorgt het hele traject van aanmeten, vervaardigen en plaatsen van protheses; van intake gesprek tot en met de nazorg.   Hij doet dit geheel zelfstandig of op verwijzing van een tandarts of andere in de mondzorg werkende artsen. De tandprotheticus maakt steeds vaker deel uit een mondzorgteam, zoals u binnen Tandheelkunde Praktijk Rhynenburch aantreft. Wanneer er afwijkende pathologische aspecten in de mond voorkomen, dan kunnen deze direct binnen het mondzorg-team worden besproken en indien noodzakelijk worden behandeld. Voor overige informatie: ONT